Articles

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

Manifesti koskien Performanssitaidetta/ Manifest for Performance-art

Talvikki Äkräs on -78 syntynyt, Kankaanpään taidekoulusta 2013 valmistunut kuvataiteilija joka yhdistelee
taidemaalausta ja -grafiikkaa työssään. Takana hänellä on useampia näyttelyitä, ulkomailla mm. Virossa ja Portugalissa. Performanssitaiteilijaksi Äkräs on kasvanut osana haasteellisena pidettyä kansainvälistä Nongrata-ryhmää sekä toteuttanut useita syvästi henkilökohtaisia yksilöesityksiä ympäri Suomen.
Äkräs’n taiteessa henkilökohtainen on yleistä ja yleinen henkilökohtaista. Meillä on tapana nähdä jokainen asia ja tapahtuma erillisenä ja itsenäisenä merkityksenään mutta Äkräs’n ilmaisun kautta asiat ja tapahtumat niveltyvät mielekkäiksi erillisyydessään vain välittömänä osana suurta tuntematonta organismia. Ilman tätä lähtökohtaa eksymme olioiden yksittäisyyden ahdistavaan hajaantuneisuuteen. On pidettävä silmät ja tunteet auki jotta teoksen maailma voi puhua meille syvästi olemuksellista kieltään.

“Tällainen irrallisuus on opettanut luomaan hallintakyvyn suhteessa riippuvuuksiin ja tottumuksiin. Jokainen lanka on osattava kuitenkin katkaista, jotta ydin saa kasvaa hiljalleen ääntä pitämättä. Jos ihmisen näkee sellaisena kuin se on, ilman maailmalliseen heitettyjä ankkureita, muistuttaa se ehkä uppoavaa venettä. Ja vaikka esiintyjään voi luoda suhtautumisen ja reagoida, niin sitä venettä meidän kuitenkin tulisi rakastaa ihmisessä, kaiken sen keikkumisen ja koristeellisuuden alla.

Performanssi niinkuin teoskin on materiaalien yhdistelystä syntynyt alkemistinen reaktio, sen kiinnostavuus on yleisenä pidetyn materiaalin muuntumisessa persoonalliseksi/persoonattomaksi luomukseksi. Katsoja voi painautua materiaalin muistin kautta takaisin sen syntyyn, kuin performanssitaiteilijan kehon muistin kautta ihmisen nahan luomiseen tai syntymiseen. Alku, reaktio ja loppu tulos joka toimii materiana uudelle alulle.” -Talvikki Ä.

`Talvikki Äkräs describes her performance work: Performance like other art forms is an alchemic reaction born from fusing different materials, generally it’s appeal is thought to be in the change of the material into personal/impersonal creation. Viewer can press through materials memory in to it’s creation, and in the case of performance artist through the physical memory into the skin shedding or birht. Beginning, reaction and conclusion that works as materia for a new beginning.
Talvikki Äkräs has realised several deeply personal soloperformances around Finland while touring with Non Grata performance group.`

Terho Sulkala

lasituuli@gmail.com

 

____________________________________________________________________________________________

Tampereen Aamulehti su 09.11.2014:

 

Advertisements

About Talvikki Äkräs


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: